Vi samhällsplanerar med
båda fötterna på jorden.

Vi är inte störst men vi har det största engagemanget för dig och dina behov. Med oss kan du förvänta dig ett nära och flexibelt samarbete genom hela processen, från förstudier och behovsanalyser till färdig produkt och utvärdering.

Vi har spetskompetens med båda fötterna på jorden.

Wetterbygdens konsult är ett företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi är verksamma i södra Sverige, mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, men vi tar uppdrag i hela landet.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av alla möjliga bygg- och anläggningsuppdrag. En del av branschen som ligger oss extra varmt om hjärtat är olika marksaneringsuppdrag. Tack vare våra 30 år i branschen vet vi vad som är viktigt för dig som kund. Därför jobbar vi nära och flexibelt genom hela processen, från förstudier och behovsanalyser till färdig produkt och utvärdering.