Vi har spetskompetens med
båda fötterna på jorden.

Wetterbygdens konsult är ett företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi är inte störst men vi har det största engagemanget för dig och dina behov. I dag är vi verksamma i södra Sverige, mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, men vi tar uppdrag i hela landet.
Vi har en lång och gedigen erfarenhet av saneringsuppdrag men tar alla möjliga och omöjliga typer av uppdrag. Tack vare våra 30 år i branschen vet vi vad som är viktigt för dig som kund. Därför jobbar vi nära och flexibelt genom hela processen, från förstudier och behovsanalyser till färdig produkt och utvärdering.

Wetterbygdens konsult
Vi samhällsplanerar med båda fötterna på jorden.