Kalkyl

Vi gör övergripande kalkyl- och kostnadsbedömningar i tidiga skeden som underlag för investeringsbeslut åt beställare. Är du entreprenör kan vi räkna på projekt så att ni kan lämna anbud.

Tack vare vår långa erfarenhet från kalkylarbete inom entreprenörs- och anläggningsbranschen skapar vi rimliga tidplaner och hållbara kalkyler. Vi har dessutom spetskompetens för att göra olika typer av riskbedömningar. För att kunna skapa en hållbar kalkyl granskar och bedömer vi förfrågningsunderlag noggrant. Vi skapar och följer tidplanen och kalkylen från exploateringsskedet, genom förstudie, program, system, förfrågningsunderlag, projektering till produktion. Allt för att du som kund ska känna trygghet.

Fler tjänster