Projekt- och byggledning

Projekt- och byggledning innebär att vi ansvarar för ett projekts genomförande inom bestämda tids- och kostnadsramar. Vi har lång erfarenhet av många olika anläggningsprojekt av varierande svårighetsgrad och hjälper dig att driva projektet eller företräder dig på byggarbetsplatsen. Du kan också anlita oss som rådgivare inom ett specifikt projekt.

För att kunna följa den upprättade tidplanen och kalkylen arbetar vi nära dig som kund. Alla delar av ett projekt är lika viktiga, alltifrån förstudier och behovsanalyser till färdig produkt och utvärdering. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitets- och miljöarbeten, tidplaner och kostnader samt gör avstämningar till dig som kund. I slutändan ser vi till att objektet genomgår en besiktning innan överlämning till drift- och förvaltningspersonal.

Fler tjänster